Itinerary

Date Day Port Location
Oct 31 Tuesday Sydney, Australia
Nov 1 Wednesday Cruising
Nov 2 Thursday Cruising
Nov 3 Friday Isle of Pines
Nov 4 Saturday Noumea
Nov 5 Sunday Cruising
Nov 6 Monday Cruising
Nov 7 Tuesday Sydney, Australia